एक क्षण जगण्यामधला

एक रंग नभामधला
हळूच शाईत मिसळून बसला
डोळ्यांमधल्या पावसाबद्दल
नकळतपणे लिहून फसला
yatree kavita.jpg
एक फूल बागेमधलं
खिशामध्ये मुडपून बसलं
तिची वाट बघून बघून
हिरमुसून झोपी गेलं

एक गंध वार्‍यामधला
रानोमाळ फिरत बसला
संध्याकाळी दिव्यापाशी
तुळशीमध्ये विरून गेला

एक मन देहामधलं
धाव धाव धावत राहिलं
अखेर वाट संपली, मग
पालखीमागून चालत राहिलं

एक शब्द ओळीमधला
चुकून जगण्यामध्ये आला
एक क्षण जगण्यामधला
फुटून ओळीमध्ये गेला

- नचिकेत जोशी